top of page

Política de Privadesa

Política de privadesa

D'acord amb allò establert per la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de RIBA COMPETICION SL amb CIF B62824636 amb la finalitat d'atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, RIBA COMPETICION SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

RIBA COMPETICION SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que RIBA COMPETICION SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de aquests, adreçant la vostra petició a l'adreça postal indicada anteriorment o al correu electrònic info@bellaterradiari.cat.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de RIBA COMPETICION SL.

bottom of page