top of page

Termes i Condicions

Avís legal

 1. Informació general pàgina web

 2. Condicions d'ús

 3. Usuaris i formulari d'entrades

 4. Propietat intel·lectual i industrial

 5. Continguts i enllaços

 6. Exclusions de responsabilitat

 7. Legislació aplicable i política de privadesa

 8. Política de cookies

Aquestes Condicions Generals d'Ús i de la Contractació regeixen l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, de la pàgina webwww.amplivobcn.com (d'ara endavant AmplivoBcn), així com la contractació de productes i serveis a través d'aquesta.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicionsés Generals d'Ús i de la Contractació, l'Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn allò que aquí s'exposa.

 2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització d'AmplivoBcn atribueix la condició d'Usuari d'AmplivoBcn (d'ara endavant, "Usuari") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals d'Ús i de la Contractació.

L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació cada cop que accedeixi a AmplivoBcn, ja que totes dues poden patir modificacions.

El titular d'AmplivoBcn es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració d'AmplivoBcn.

1. Informació general pàgina web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d'ara endavant, "LSSICE"), a continuació s'ofereix la informació general de AmplivoBcn (www.amplivobcn.cat):

Titular: RIBA COMPETICION SL

C.I.F.: B62824636

Domicili social: Enric Losantos 4 08193  BELLATERRA

Correu electrònic: info@amplivobcn.cat

2. Condicions d'ús

Amb caràcter general, per accedir al lloc web d'AmplivoBcn no serà necessari el Registre de l'Usuari.

Això no obstant, la utilització de determinats serveis està condicionada al Registre previ de l'Usuari.

 

Les dades introduïdes per l'Usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i en podrà resultar la terminació immediata del compte d'Usuari.

L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzats sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, que en tot cas respondrà d'aquest accés i ús.

 

L'Usuari es compromet a utilitzar AmplivoBcn i tot el seu contingut i serveis d'acord amb allò establert per la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts d'AmplivoBcn ia no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de lordenament jurídic aplicable. L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

El titular de RIBA COMPETICION SL es reserva el dret de cancel·lar el compte d'aquells usuaris que en facin un ús inapropiat o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.

3. Usuaris i formulari d'entrades

Els usuaris que completin el formulari d'entrades han de ser persones físiques majors d'edat o persones jurídiques amb prou facultats per contractar. El fet de completar el formulari de subscripció implicarà l'alta com a usuari registrat de https://www.amplivobcn.com/

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d'AmplivoBcn són propietat intel·lectual del Titular de Riba Competition SL o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de Riba Competicion SL o tercers sense que es pugui entendre que l'accés a AmplivoBcn atribueix algun dret sobre aquests.

L'Usuari manifesta que els projectes que publiqui a AmplivoBcn seran únicament obres originals, creades per ell mateix i que de cap manera es tractarà de còpies o reproduccions que violin els drets de propietat intel·lectual de tercers. El Titular d'AmplivoBcn podrà cancel·lar els comptes dels usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers. AmplivoBcn eliminarà els materials constitutius d'infracció de conformitat amb la normativa de propietat intel·lectual i industrial si arriba a conèixer aquesta circumstància.

El Titular d'AmplivoBcn no tindrà cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes publicats pels usuaris. De tota manera, l'Usuari atorga al Titular d'AmplivoBcn una llicència gratuïta

Tots els drets reservats

D'acord amb allò establert per la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització dAmplivoBcn.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'AmplivoBcn. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d'AmplivoBcn.

Per aquest motiu, l'editorial, als efectes previstos a l'article 32.1, paràgraf segon del TRPLI vigent s'oposa expressament que qualsevol dels continguts d'aquesta web o parts d'aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només es pot fer amb l'autorització dels titulars, llevat d'excepció prevista per la llei.

7. Continguts i enllaços

El servei d'accés a AmplivoBcn pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, el Titular d'AmplivoBcn només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar al Titular d'AmplivoBcn, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular d'  AmplivoBcn amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El Titular d'AmplivoBcn no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular d'AmplivoBcn.

8. Exclusions de responsabilitat

El Titular d'AmplivoBcn no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització d'aquesta AmplivoBcn  per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre qualsevol decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit a AmplivoBcn

L'accés de l'Usuari a AmplivoBcn no implica per al Titular d'AmplivoBcn l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

El Titular d'AmplivoBcn no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a BellaterraDiari.

El Titular d'AmplivoBcn no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que resultin de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei d'AmplivoBcn durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

AmplivoBcn és merament un intermediari entre els usuaris daquesta pàgina web. El Titular d'AmplivoBcn no es fa responsable de l'actuació dels usuaris que carreguen els seus projectes a RIBA COMPETICIÓN SL. Els Usuaris promotors de projectes són els únics responsables del compliment dels compromisos assumits en els seus projectes, així com de tots els aspectes legals i jurídics que hi estan vinculats.

El Titular d'AmplivoBcn es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats sense avís previ i per qualsevol motiu.

9. Legislació aplicable

La normativa vigent determinarà les lleis que han de regir i la jurisdicció competent de les relacions entre BellaterraDiari i lUsuari.

Política de privadesa

D'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat deRIBA COMPETICIÓN SL amb CIF B62824636 amb la finalitat d'atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del vostre interès. En compliment de la normativa vigent,RIBA COMPETICIÓN SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

RIBA COMPETICIÓN SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això queRIBA COMPETICIÓN SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@amplivobcn.cat.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa deRIBA COMPETICIÓN SL.

10. Política de cookies

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l'ordinador en accedir a certes pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i la utilitat de la nostra web.

La informació que us proporcionem a continuació us ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Galetes tècniques pròpies i persistents

 • Galetes de personalització pròpies i persistents

 • Galetes d'anàlisi de tercers, de sessió i persistents

 • Galetes publicitàries de tercers i persistents

SEGONS L'ENTITAT QUE LES GESTIONEU

 • Cookies pròpies: Són aquelles que són recopilades pel mateix editor per prestar el servei sol·licitat per l'usuari.

 • Cookies de tercers: Són aquelles que són recopilades i gestionades per un tercer, aquestes no es poden considerar pròpies.

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANDEN ACTIVES

 • Galetes de sessió: Recopilen dades mentre l'usuari navega per la xarxa amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

 • Cookies persistents: S'emmagatzemen al terminal i la informació obtinguda serà utilitzada pel responsable de la galeta amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

SEGONS LA SEVA FINALITAT

 • Galetes tècniques: Són les necessàries per a la correcta navegació per la web.

 • Galetes de personalització: Permeten a l'usuari les característiques (idioma) per a la navegació per la website.

 • Cookies d'anàlisi: Permeten al proveïdor l'anàlisi vinculada a la navegació realitzada per l'usuari, amb la finalitat de fer un seguiment d'ús de la pàgina web així com fer estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc.

 • Cookies publicitàries: Permeten a l'editor incloure a la web espais publicitaris, segons el contingut de la pròpia web.

 • Galetes de publicitat compartimentació: Permeten a l'editor incloure a la pàgina web espais publicitaris segons la informació obtinguda a través dels hàbits de navegació de l'usuari.

 

Segons el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE),RIBA COMPETICIÓN SL informa de les cookies utilitzades a la nostra website:

 • Galetes tècniques pròpies i persistents

 • Galetes de personalització pròpies i persistents

 • Galetes d'anàlisi de tercers, de sessió i persistents

 • Galetes publicitàries de tercers i persistents

Així mateix,RIBA COMPETICIÓN SL informa a l'usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al vostre disc dur.

A continuació us proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podreu realitzar aquesta configuració:

bottom of page